Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasanders sanders
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viasanders sanders
"Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić... Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, tylko ból."
— - Magdalena Kozak /Lin
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viasanders sanders
7570 838d
Stanisław Barańczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasanders sanders
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasanders sanders
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasanders sanders
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasanders sanders
0627 d342
5697 004a
Reposted fromcalifornia-love california-love viasanders sanders
1590 13e0
Reposted fromqb qb vialittlefool littlefool

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlefool littlefool
8281 083c
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialittlefool littlefool
5876 56de 500
Reposted fromstardvst stardvst vialittlefool littlefool
4815 3726
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka vialittlefool littlefool
9309 7d6f
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlefool littlefool
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes vialittlefool littlefool
0041 ac3b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialittlefool littlefool
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl