Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6780 b63f
mhmhmmhmh 
4668 2865
Reposted from4777727772 4777727772 viavanillenoire vanillenoire
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong vialittlefool littlefool
0060 92c2 500
Reposted fromekelias ekelias viaRevv Revv
Z miłością jest tak: kiedy kogoś poznawałem, czekałem na znaki. Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego. Jest decyzja, a potem ciężka praca. I to pewnie najmniej romantyczna rzecz, jaką dziś usłyszysz. Kiedyś usłyszałem od dziewczyny, dojrzałej wbrew pozorom: "Jeżeli mamy być w związku, to chcę mieć dużo seksu i same komplementy". Próbowałem jej wytłumaczyć, że życie tak nie wygląda. Dobrze, że powiedziała mi o swoich oczekiwaniach, ale ja mocno stąpam po ziemi i wiem, że tak się nie da. Że będzie bardzo różnie. Pomyślałem sobie, żeby lepiej się zdecydowała na o 30 lat starszego pana, który będzie klaskał, jak ona zatańczy. Ja mam jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy do zrobienia. I absolutnie nie jestem jej w stanie zagwarantować tego, czego oczekuje.
— Adam Darski "Nergal" w rozmowie z Angeliką Swobodą.
Reposted frommhsa mhsa vialittlefool littlefool
2269 d47a 500
Reposted fromdivi divi vialittlefool littlefool
4172 4641
Reposted fromnyaako nyaako vialittlefool littlefool
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong vialittlefool littlefool
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viashapeless shapeless
0994 f616 500
Reposted fromoll oll viashapeless shapeless
1798 0722
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viasanders sanders
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viasanders sanders
4397 cf4d 500
Reposted fromshithappenss shithappenss viasanders sanders
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viasanders sanders

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasanders sanders
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl