Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize vialittlefool littlefool
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir vialittlefool littlefool

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
3923 2e1d 500
Reposted fromdusix dusix vialittlefool littlefool

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute vialittlefool littlefool
0098 c8c7 500
Reposted fromrol rol vialittlefool littlefool
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad vialittlefool littlefool
6877 5145
Reposted fromLotta12 Lotta12 vialittlefool littlefool
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromr3m0 r3m0 vialittlefool littlefool
7888 d564 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialittlefool littlefool

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa vialittlefool littlefool
3221 86be
Reposted fromseverine severine vialittlefool littlefool
7265 a5ea 500
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno vialittlefool littlefool
7371 f904 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vialittlefool littlefool
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir vialittlefool littlefool
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoc-arrr-na moc-arrr-na vialittlefool littlefool
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl